เป้าหมายของโกะ

จุดประสงค์หลักของการเล่นโกะคือ ล้อม"พื้นที่"ให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้ ซึ่งในระยะแรกๆที่หัดเล่นท่านอาจจะสับสนบ้างว่าจะวางหมากตรงใหนดี เพราะว่าท่านสามารถวางหมากลงจุดใหนก็ได้ในกระดานอันกว้างใหญ่

ซึ่งวิธีที่จะสร้างพื้นที่ได้วิธีหนึ่งก็คือ "การจับกิน" หมากของคู่ต่อสู้

หมากที่โดนล้อมทุกด้านจะถูกเก็บออกจากกระดานไปเป็นเชลยของคู่ต่อสู้ มีเชลย 1 เม็ดจะเท่ากับได้แต้มเพิ่ม 1 แต้ม

การจับกินหมากของคู่ต่อสู้


จากรูป ดำวางหมากอีกเม็ดเดียวก็จะสามารถปิดล้อมหมากขาวได้ทั้งสี่ด้าน และจับกินขาวเม็ดนี้ไปเป็นเชลย

หมากที่จะโดนวางอีกครั้งเดียวก็จะถูกจับกินแบบนี้ เราเรียกกันว่า "อาตาริ"จากรูป ขาวโดนล้อมทั้งสี่ด้าน จากนั้น....


... จะถูกเก็บออกจากกระดานไปเป็นเชลยของดำ (ไว้นับรวมกันอีกทีตอนจบเกมส์)


แต่ถ้าเป็นตาที่ขาวเดิน ขาวสามารถที่จะ "หนี" ไม่ให้โดนจับกินได้ โดยการว่าหมากต่อออกมาอีกดังรูปนี้ภาพที่เห็นในหน้านี้สร้างด้วย Rene's JaGo.


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home