Kakari ve Shimari - köşeler kazançlıdır

Başlangıçta nasıl oynayacağınızı özellikle köşelerdeki durumların nasıl üstesinden gelineceğini öğeneceksiniz.

13x13 tahtalarda gerçek oyunların nasıl başladığını solda görebilirsiniz. Next düğmesine basın. Undo düğmesi ile geri dönebilirsiniz.

İlk önce her iki taraf iki köşeye yakın bir pozisyona oynadılar.

Siyahın ilk hamlesi 3-3 noktasıdır (ya da  san-san) çünkü en yakın köşeden sayınca 3. yatay ve dikey çizgilerin üzerindedir. Bu hamle köşeyi kazanmak için bir garantidir. 

Sonraki oyunda, beyaz yine 3-3 noktasına oynadı.

Siyah ikinci hamlesini, tahtada küçük siyah bir çember ile gösterilen 4-4 noktasına (ya da hoshi) yaptı. Bu nokta 3-3- noktasından daha geniş bir köşe alanı çevreler. Ama, tahtanın köşesine daha uzak olduğu için daha kolay istila edilebilir. 

Beyazın 4. hamlesi de popüler bir hamledir. 

Tabii ki tahtanın istediğiniz yerine illegal olmadıkça oynayabilirsiniz. 
Genellikle, oyun köşelerden kenarlara ve sonunda merkeze doğru ilerler.

Köşeler bölge edinmek için en iyi yerler olsalar da, kimse  M2 ya da N1' e oynamaz çünkü bu çok küçük olur.


Yukarıdan sayıyoruz...

Beşinci hamlede siyah F3 oynayarak alt sol köşesini kuvvetlendirdi. Bu çeşit kuvvetlendirici hamlelere Shimari (ya da kapatma hamleleri) denir.

Sonraki hamlede beyaz alt sağ köşesini farklı bir shimari ile kuvvetlendirdi. 

Sonra, siyah beyaz bir yaşın yanına (J10) oynadı. Bu hareketle eğer beyaz dikkate almazsa, siyah köşeyi L11 gibi bir hamle ile istila edecektir. Bu çeşit bir yaklaşım Kakari (hedefleme ya da nişan alma) olarak adlandırılır. 

Sonra beyaz J11 oynayarak siyah taşa dokundu- amaç saldırmak. bundan sonra her iki taraf, kendilerini kuvvetlendirdiler (K11,G10). 

Beyaz, tahtanın solunun siyahın egemenliğine geçebileceğini düşündü ve bunu önlemek için sol tarafı istila etti! Bu hamlelere Uchikomi (çarpma, vurma ya da istila) denir. - Şimdilik bu Japonca sözcükleri hatırlamak zorunda değilsiniz.- 

 

Aklınızdan çıkarmayın. Go bir paylaşım oyunudur. - her şeyi birden alamazsınız.
Baş eğmek, feda etmek zorundasınız. Eğer çok açgözlülük yaptıysanız özür dilemelisiniz.
Eğer çok saldırgan olursanız, her şeyi kaybedersiniz, gerçekten!


Sonraki

İçindekiler

Ana sayfa