"Eternumo" (Ko japane)

Mi kredas ke vi jam komprenis kiel kapti ŝtonojn. Nun ni lernu la lastan regulon. Se vi tion memoros, vi komprenos tutan regularon de Igo.

Tio estas la regulo nomata "Eternumo" (Ko japane). Koncepto de Eternumo estas iom malfacila. Do estu klopodema dum sekva mallonga tempo!


Nun ekzistas unu blanka ŝtono sub Minaco. Vi kaptu ĝin!

Ĉu vi kaptis? Nu, vidu la situacion atenteme.

La nigra ŝtono kion ĵus vi metis, nun anstataŭe estas sub Minaco. Do, eble vi pensus, ke ĉar la sekvanto estas Blanko, Blanko povus rekapti la nigran ŝtonon. Do vi provu tion per supra tabulo kiel Blankla flanko.

Rimarko : Tie ĉi, vi povas ludi ankaŭ kiel Blanko.

Ĉu vi sukcese rekaptis nigran? Kredeble ne, kaj vi trovis avertan mesaĝon Illegal (Ko), ĉu ne? Kion signifas tio?

Vi pripensu kian situacion aperigos la rekapto de Blanko. Kompreneble post rekapto de Blanko, la situacio revenos al ĝuste lasta.

Se ambaŭ ludantoj rekaptadus tiel, la ludo nepre ne autaŭenirus. Tial en Igo, la rekapta ŝtonmeto, kio alportas ripeton de sama situacio, estas ne permesata. Tio estas nomata "Eternumo" (Ko japane).

Do, ĉu Blanko nepre ne povas rekapti nigran en estonteco? Li povas rekapti ! Sed Blanko antaŭ la rekapto, devas ŝtometi sur alian punkton pli ol unu foje. Per la blanka tia ŝtonmeto, la situacio ŝanĝiĝos kaj ripeto haltos. Se ne estas ripeto de sama situacio, la regulo permesas la rekapton.

Uzante supran tabulon, vi provu meti sur alian punkton kiel Blanko, kaj respondu pri tiu meto kiel Nigro. Kaj poste rekaptu nigran ŝtonon.

Ĉu sukcesis rekapti? Nun la flanko, kiu estas nepermesata rekapti, estas Nigro. Same al lasta Blanko, nun Nigro devas ŝtonmeti sur alian punkton almenaŭ unu foje.

Vi provu diversajn ŝtonmetojn kaj komprenu Eternumon uzante supran tabulon. "Undo" butono revenigas je unu ŝtonmeto. Se vi multe puŝos ĝin, situacio revenos je komenco.


En reala ludo, kiel aperos situacio de Eternumo?

Vidu maldekstran tabulon. Kvin nigraj ŝtonoj ĉe supra rando prekaŭ kaptiĝas.
Unue, nigro kaptas la blankan ŝtonon per meto sur E8.
Nun, batalo de Eternumo komenciĝis!

La kvin blankaj ŝtonoj troviĝas en danĝero de kaptiĝo sed ne povas tuj rekapti per meto sur D8 laŭ regulo de Eternumo.

Tial Blanko metos sur alian punkton, kion Nigro ne povas ignori, ekz. E2.
Ĉar se Nigro ne respondus, siaj ok ŝtonoj kaptiĝus, Nigro respondos per meto sur E1.

Nun, Blanko povas permesate rekapti la ŝtonon en Eternumo per meto sur D8
Anstatŭe nun Nigro devas meti sur alian punkton, kion Blanko ne povas ignori ekz. sur B4. Se Blanko respondus per meto sur A4, Nigro povas rekapti la ŝtonon en Eternumo per meto sur E8

Oni nomas tian okazon Batalo en Eternumo (Ko-arasoi japane). Tiu ĉi batalo en Eternumo finiĝos, se unu flanko kaptos kvin ŝtonoj ĉe supra rando ignorante kontraŭulan alilokan ŝtonmeton.
Por malvenkinto en Eternumo, kaptiĝo de kvin ŝtonoj estas ega malgajno.
Sed tio ankaŭ signifas ke malvenkinto povis ĝuste sekve meti 2 ŝtonojn en alia loko kaj tie malvenkinto gajnis alisignifan profiton.

Estas grave por la batalantoj trovi 2 sinsekvajn fruktoplenajn ŝtonmetojn. Se kontraŭulo ne lasas vin ŝtonmeti aliloken 2 sinsekvajn metojn, batalo en Eternumo daŭros. Se la kontraŭulo ne respondos alilokan ŝonmeton prijuĝante tion malmulte valora, li venkos en Eternumo. Dume vi aliloken povas meti du ŝtonojn sinsekve.


Eternumo estas malfacila pro ke tio rilatas al strategio koncernanta al tuta tabulo.

Komencantoj, memoru tiel, ke ŝtonmeto kio reaperigas la tuj antaŭan situacion de la ludo, estas nepermesata.

Ko animation Tiu ĉi movbildo estas kreita de Daniel Dheaud.

Ĝi montras nepermesatan ŝtonmetadon en Eternumo.

Eternumo estas ne nur regulo por malpermeso, krome ĝi igas Igo-n pli kompleksa kaj pli interesa.


Sekvanta

Indekso

Hejmo