Одморете се малку

На оваа табла, може да игра само црниот играч.
Овде белиот играч никогаш нема да дава отпор.

Заробете ги сите бели камења.
Сепак, направете го тоа со што помалку камења.


Потребни ви се 33 црни камења за да се заробат сите бели камења.


Следна

Содржина

Почетна