Проблеми за 43 Кју

Семеаи (взаемна борба)


Црниот е на потег. Двете групи се заобиколени една со друга.
Или 3 црни или 3 бели камења ќе се отстранат.

Како што е прикажано, кога црниот и белиот се заобиколуваат меѓусебно и ниедна
од внатрешните групи немаат 2 очи, двете страни ќе пробаат да ги пополнат празните
места, или слободи за да ги отстранат противничките камења.

Оваа ситуација се нарекува "Семеаи"(јап.Semeai) - взаемен напад.

Во претходниот проблем, двете страни имаат 3 слободи. Но, црниот може да ги
отстрани белите камења побрзо бидејќи црниот е на потег.
Ако беше белиот на потег, тогаш белиот ќе победеше во Семеаи.


Црниот победува во ова Семеаи.


Спасете ги трите црни камења оставени во ќошот!


Следна

Содржина

Почетна