Сечење


Изгледа како белиот да има поголема територија.

Но, неговиот ѕид има слаба точка. „Пресечете“ го белиот ѕид.

Ова покажува дека е возможно да се пресечат камења кои се поврзуваат дијагонално.

Ако групата на камења се пресече на два дела, секој од двата дела треба да живее засебно - што е потешко.


Црниот има 30 поени додека белиот има 31 поен. Значи белиот победува за 1 поен.

Но, територијата на долната страна сеуште не е целосно бела.

Пресечете го белиот ѕид.

Белиот не можеше да ги спаси двата камења.


Следна

Содржина

Почетна