Се ближи крајот на партијата

Како што играта се наближува до крајот, териториите на белиот и црниот стануваат се појасни, останува уште да се одредат точно граничните линии.

Во оваа фаза, најдобро е да се проба да се турне границата кон противничката страна, проширувајќи ја својата територија колку што може повеќе, додека се намалува противничката.


Црниот ја зазема левата страна додека белиот десната.
Но, постојат неколку места каде границата се уште не е целосно јасна.

Која е точката каде најмногу може да се профитира?


Црниот ја има левата, а белиот десната страна. Играта скоро е завршена.
Но бидете внимателни до самиот крај!

Белиот штотуку одигра на D1.
Ако го игнорирате ова, вашата скапоцена територија ќе биде намалена.


Следна

Содржина

Почетна