Екстензија

Овој пат, вие напаѓате.

Се прилепивте на белиот камен на E7 и тогаш белиот ви одговори со F6.

Кој е следниот најдобар потег?


Со екстензија на каменот на E6 со играње D6, ги појачувате камењата со зголемување на слободите од 2 на 4.


Исто така може да направите екстензија надолу. Во која насока треба да направите екстензија зависи од ситуацијата.
За сега не треба да размислувате за тоа, само запомнете да направите "екстензија".


Што ако црниот не направи екстензија?

Веројатно, белиот ќе го нападне каменот на E6.
Требаше да продолжите со напад откако одигравте камен на E6, прилепен за E7.


Сега вежбајте.
Направете екстензија откако ќе се прилепите и добиете шлаканица.
Постојат два точни одоговори. Пронајдете ги!

Запомнете дека екстензијата ги штити вашите камења.


Следна

Содржина

Почетна