Користете го вашиот инстинкт!


Секогаш поврзувајте ги вашите камења еден со друг.

Затоа што, колку поголема станува групата на камења, толку е потешко да се заобиколи.


Белиот штотуку одигра E3.

Како ќе одоговорите?


Продолжуваме од горе...

Белиот сече со потегот F2.

Ова е непромислен потег. Како ќе се казни?


Следна

Содржина

Почетна