Забранети потези

Може да се игра скоро секаде на таблата.
Но сепак, постојат некои позииции каде правилата велат дека не смее да се игра.


Црниот не може да игра на А. (Белиот може.)

Бидејќи, ако црниот игра таму, каменот ќе биде веќе заобиколен.

Такво самоубиствено однесување е забрането.Овде, црниот може да игра на B.

Со црниот камен на B, двата бели камења ќе бидат заобиколени и отстранети. (погледнете го дијаграмот долу)Следна

Содржина

Почетна