Проблеми за 36 Кју


Црниот е блокиран во долниот лев ќош. Групата ќе биде заобиколена ако не превземете нешто.
Таа ќе биде безбедна ако можете да заробите еден од белите камења кои ја заобиколуваат.

Црниот станува безбеден кога има доволно место (или очи) каде белиот нема да сака да игра.


Црниот го блокира белиот во долниот десен агол, а белиот сеуште нема 2 очи.

Потоа белиот игра на G2.

Видете што ќе се случи ако црниот одговори со F1 ( или G1) пред да го најдете правиот одговор.

Ако белиот успее да ги зароби двата бели камења на долната страна, ќе биде сигурен понатаму.

Вашите камења беа во атари. Па побегнавте.
Но со следниот потег, исчезнаа сите ваши камења!

Оваа трагедија се вика "Oiotoshi".
Требаше да побегнете *пред* да бидете во атари.


Следна

Содржина

Почетна