Беда

Последица од пропаднатиот напад на белиот играч

Видете го белиот облик после пропаднатиот напад од последниот проблем.

Белиот има толку многу слаби точки од двете страни на силниот црн облик.

Иако на ред е белиот играч, тој не може да ги поправи сите слаби точки со еден потег.


Црниот многу лесно може да направи двојно атари koe го научивме на 47 Кју.

Назад


Содржина

Почетна