Камења кои никогаш не можат да се заробат - Две очи!


Повторно рај за црниот - белиот нема да ви одговори.
Но, сепак внимавајте на забранетите потези.


Камења кои никогаш неможат да се заробат

Како што забележувате во последниот пример, дури и групи составени од многу
камења можат да се заробат кога ќе се заобиколат.

На пример, во долниот дијаграм, црните камења се заобиколени целосно - нема каде да побегнат
- само се чека да бидат отстранети со потегот на белиот играч во средина.


Но што е случува во наредниот случај?

Иако црниот е заобиколен, белиот не може да го зароби.
Има уште две слободни места за да се убие црната група - тие две места
се опколени со црни камења каде белиот не смее да игра.

Значи, штом направите две одделни места, или две очи, вашите камења нема да може да се заробат.

Ваква група на камења се вели дека е жива.


Повторно рај за црниот играч.

Може ли да се заробат овие групи?

Се кладам дека не може! Тие се живи бидејќи имаат две очи.


Следна

Содржина

Почетна