Научете Го на интерактивен начин

Име на оригинал: The Interactive Way to Go
Автор: Hiroki Mori (Email: mori<at>playgo.to)
Превод: Филип Паскали (Email: paskali2005@gmail.com)

Овде сигурно ќе научите да играте Го, бидејќи веднаш ќе почнете да учите со играње.

Уживајте!

Пред да започнете, ве молам запомнете ги само овие 3 правила:

Нели се многу едноставни?

Веќе ги знаете пола од правилата на Го!


Следна

Содржина

Почетна