กติกาพื้นฐาน และการจับกินหมากคู่ต่อสู้
 1. เริ่มต้นง่ายๆ กันก่อน
 2. การจับกินหมากของคู่ต่อสู้
 3. โจทย์ระดับ 50 คิว - จับกินหมากที่เราอาตาริ!
 4. โจทย์ระดับ 49 คิว - ยากขึ้นอีกนิด
 5. โจทย์ระดับ 48 คิว - ยังไงก็จะกิน!
 6. พักกันก่อน
 7. โจทย์ระดับ 47 คิว - ดับเบิลอาตาริ
 8. อย่างนี้ห้ามวางนะ - กฏที่ต้องจำอีกข้อ
 9. โจทย์ระดับ 46 คิว - คิดสองต่อ
อีกนิดกับการจับกิน
 1. โจทย์ระดับ 45 คิว - รู้จักกับบันได
 2. หมากที่จับกินไม่ได้
 3. โจทย์ระดับ 44 - สร้างสองห้อง
 4. โจทย์ระดับ 43 คิว - ต่างคนต่างโจมตี
 5. โจทย์ระดับ 42 คิว - ศอกกลับ
 6. โคะ - กฎสุดท้ายที่ต้องจดจำ
 7. โจทย์ระดับ 40 คิว - นกกระเรียนในรัง
 8. โจทย์ระดับ 39 คิว - ห้องปลอม
 9. โจทย์ระดับ 38 คิว - การต่อสู้ที่มุม
 10. โจทย์ระดับ 37 คิว
การดำเนินเกมส์
 1. ช่วงเริ่มต้น - เริ่มเกมส์อย่างไร
 2. โจทย์ระดับ 36 คิว - ช่วงกลางเกมส์
 3. ช่วงจบเกมส์ - นับแต้มยังไง
 4. ช่วงจบเกมส์ (2)
 5. ตัดหมาก
 6. ป้องกัน - ก่อนที่จะโดนตัดหมาก
 7. กระโดดหนึ่งจุด - การวางหมากที่ดีอย่างหนึ่ง
 8. การกระโดดแบบอื่นๆ
 9. โจทย์ระดับ 35 คิว - เกมส์ใกล้จบแล้ว
 10. โจทย์ระดับ 34 คิว
 11. ตัวอย่างเกมส์จริง
 12. แต้มต่อ - ของขวัญเล็กน้อยสำหรับฝ่ายขาว
เตรียมพร้อมสำหรับเกมส์จริง
 1. ตบหน้ากลับ!
 2. ต่อหมาก
 3. เล่นมุมก่อน - เล่นมุมก่อนได้เปรียบ
 4. ปัจฉิมกถา - ทำยังไงต่อไปดี?


ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

Where is the answer?

Basically, I don't provide answers to problems because you will eventually find them by yourself after retrying many times.
If you can't find the answer after you try 100 times, please let me know the problem by E-mail.

Copyright 1997-2001, Hiroki Mori


Go around the world!

I am interested in spreading the word of Go in every corner of the world.
If you are interested in translating this tutorial to your own language, please let me know.