AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0', 'width','300', 'height','300', 'id','Problem', 'align','middle', 'src','Problem', 'quality','high', 'wmode','opaque', 'bgcolor','#ffcc88', 'name','Problem', 'allowscriptaccess','sameDomain', 'allowfullscreen','false', 'pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer', 'movie','Problem?xmlpath=xml/P49K0.xml' );

 

Kenarlarda sikismis taslar neredeyse sarilmislar. Böylece onlardan kurtulmak daha kolay.


Kösedeki bir tas Ataride.


Simdi iki beyaz yas Ataride.


Simdi 49 Kyu ile ödüllendirildiniz!
Sonraki

Içindekiler

Ana sayfa